Szanowni Państwo,

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie i przesłanie ankiety, dotyczącej oceny kapitału regionalnego w otoczeniu którego funkcjonuje firma, którą Państwo zarządzają lub w której Państwo pracują.

 

Ankieta jest pierwszą próbą uwzględnienia Państwa opinii na temat czynników kapitału regionalnego. Dostępne rankingi miast czy regionów opracowywane są wyłącznie w oparciu o dane statystyczne. A celem tego badania jest poznanie Państwa oceny na ten temat i uwzględnienie jej przy opracowaniu wskaźników, które pozwolą na porównanie atrakcyjności lokalizacyjnej regionów z punktu widzenia różnych rodzajów działalności gospodarczej, a także pozwolą określić działalności, dla lokowania których istnieją szczególnie dobre warunki w poszczególnych regionach.

 

Wyniki badania przedstawione zostaną władzom regionalnym, w celu wyartykułowania Państwa potrzeb, tak aby formułowane i wdrażane założenia regionalnych polityk stanowiły na nie odpowiedź.

 

Mam nadzieję, że podjęta próba włączenia Państwa w proces planowania i decydowania o kierunkach rozwoju regionów w których zlokalizowane są firmy, którymi Państwo zarządzają lub w których Państwo pracują, stanie się integralnym etapem zarządzania rozwojem regionalnym.

 

Dlatego im więcej otrzymam odpowiedzi zwrotnych tym mocniejsze będę miała argumenty w przeforsowaniu proponowanego rozwiązania.

 

Serdecznie dziękuje za poświęcony czas i chęć współpracy. Wyniki w formie raportu otrzymają Państwo na maila do końca III kw. 2015r. Ankieta jest anonimowa.